info

Авторски права

Авторски права

Авторски права върху уебсайта
© 2016 Мрежа PETRA-E (Британски център за литературен превод, Европейски съвет на асоциациите на литературните преводачи, Льовенски католически университет, Немски преводачески фонд, Университет „Лоранд Етвеш“, Дружество за нидерландски език, Утрехтски университет, Университетска фондация „Сан Пелегрино“)
Сайтът на проекта PETRA-E е създаден в рамките на проекта PETRA-E , финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, Стратегическо партньорство (2014-2016). Референтната рамка е базирана на Траекторията на образованието по литературен превод (Leerlijn Literair Vertalen), изработена първоначално от Центъра за експертиза по литературен превод в Утрехт и Льовен.
Проектът е подкрепен финансово от Европейската комисия. Сайтът отразява възгледите на съответните автори и Комисията не може да носи отговорност за употребите на съдържащата се в него информация.

 

КОНТАКТИ
За контакти: petra-e@taalunie.org

 

АВТОРИ
Британски център за литературен превод, Европейски съвет на асоциациите на литературните преводачи, Льовенски католически университет, Немски преводачески фонд, Университет „Лоранд Етвеш“, Дружество за нидерландски език, Утрехтски университет, Университетска фондация „Сан Пелегрино“

 

УЧАСТНИЦИ
Утрехтски университет: Тон Наайкенс, Кеес Костър. Дружество за нидерландски език: Карлайн Ватерман, Ингрид Деграве. Льовенски католически университет: Хенри Блюме, Виниберт Сеехърс. Университетска фондация „Сан Пелегрино“: Стефано Ардуини, Роберта Фабри. Университет „Лоранд Етвеш“: Оршоя Ретели, Юдит Гера. Немски преводачески фонд: Улрих Блуменбах. Европейски съвет на асоциациите на литературните преводачи: Франсоаз Вилмар, Теодора Цанкова. Британски център за литературен превод: Дънкан Лардж, Сесилия Роси.

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Бельол графичен дизайн и печат

 

PETRA-E

УЕБ ДИЗАЙН И ПРОГРАМИСТИ
Утрехтски университет, Факултет по хуманитарни науки, ИКТ & Медия, Симон Уелинг, Марк Верслуис

 

УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА
Всички материали на този уебсайт са под закрилата на международните закони за авторско право и интелектуална собственост.
Материалите могат да се използват само за разрешени цели. Материалите включват всички части или която и да било част от текстовете, изображенията, аудио и видео файловете, както и файловете в какъвто и да било друг формат, съдържащи се в уебсайта. Разрешените цели са образователни, академични, научни или частен интерес. Тези цели са строго некомерсиални.
При използването на материали Вие се задължавате да посочвате авторството със знака © PETRA-E Project, освен ако на уебсайта не е отбелязано друго.
Вие се задължавате също така да не нарушавате правата на интелектуална собственост на авторите, посочени на сайта. Вие нямате право да изопачавате, да осакатявате, да изменяте материалите или да предприемате други действия, уронващи престижа на авторите им.
Ако желаете да използвате някои от материалите на уебсайта, моля пишете на адрес: petra-e@taalunie.org

 

Авторски права върху печатната версия на Референтната рамка (и върху версията в *pdf формат)

© 2016-2017 Мрежа PETRA-E (www.petra-education.eu)

Съдържанието на този документ е под закрилата на международните закони за авторско право и интелектуална собственост.

За контакти: petra-e@taalunie.org