info

Colofon

© 2016 PETRA-E Network (British Centre for Literary Translation, Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires, Deutscher Übersetzerfonds, Eötvös Loránd University, Fondazione Universitaria San Pellegrino, KU Leuven, Nederlandse Taalunie, Universiteit Utrecht)

De website van het PETRA-E Project kwam tot stand in het kader van het  PETRA-E-Project en werd gefinancierd door het Erasmus+-programma ‘Strategic Parterships’ van de Europese Unie (2014-2016). Het Referentiekader is gebaseerd op de Leerlijn Literair Vertalen zoals oorspronkelijk ontworpen door het Expertisecentrum Literair Vertalen van de Universiteit Utrecht en de KU Leuven.

Het project werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie. De website weerspiegelt uitsluitend de persoonlijke opvattingen van de respectievelijke auteurs; de Commissie is niet verantwoordelijk voor eventuele toepassingen van de hier gepresenteerde informatie

 

CONTACT

U bereikt ons via dit mailadres: petra-e@taalunie.org

 

AUTEURS

British Centre for Literary Translation, Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires, Deutscher Übersetzerfonds, Eötvös Loránd University, Fondazione Universitaria San Pellegrino, KU Leuven, Nederlandse Taalunie, Universiteit Utrecht

 

MEDEWERKERS

Universiteit Utrecht: Ton Naaijkens, Cees Koster. Nederlandse Taalunie: Karlijn Waterman, Ingrid Degraeve. KU Leuven: Henri Bloemen, Winibert Seegers. Fondazione Universitaria San Pellegrino: Stefano Arduini, Roberta Fabbri. Eötvös Loránd University: Orsolya Réthelyi, Judit Gera. Deutscher Übersetzerfonds: Ulrich Blumenbach. Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires: Françoise Wuilmart, Teodora Tzankova. British Centre for Literary Translation: Duncan Large, Cecilia Rossi.

 

GRAFISCHE VORMGEVING

Bailleul Graphic design and print

PETRA-E

 

WEBDESIGN EN PROGRAMMEURS

Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, ICT & Media Simon Welling, Marc Versluis

 

REGELS  VAN GEBRUIK

Voor al het materiaal op deze website geldt het internationaal erkende auteursrecht. Het is geestelijk eigendom van de auteurs.

Het gebruik van het materiaal is enkel toegestaan voor goedgekeurde doeleinden. Onder materiaal wordt verstaan de gehele documenten of teksten of delen daarvan en voorts alle beeld-, audio-, videomateriaal of andere media zoals deze op deze website zijn opgenomen. Onder goedgekeurde doeleinden valt in ieder geval het gebruik door scholen en universiteiten en voorts wetenschappelijk dan wel particulier gemotiveerde belangen. Het materiaal mag niet commercieel worden gebruikt.

Bij gebruik verplicht u zich tot vermelding van het copyright © PETRA-E Project, tenzij anders aangegeven op de website. U belooft tevens  geen inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van de auteurs (zie tabblad INFO op elke pagina). Het is verboden de reputatie van de auteurs te vervalsen, verminken, te wijzigen of hen anderszins schade te berokkenen.

Wilt u materiaal gebruiken dat u op deze website hebt aangetroffen, verzoeken wij u toestemming te vragen via: petra-e@taalunie.org

 

Colofon papieren brochure van het Referentiekader (en PDF)

© 2016-2017 PETRA-E Network (www.petra-education.eu)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All the materials on this website are protected by internationally recognized laws of copyright and intellectual property.

 

Contact: petra-e@taalunie.org