info
Razina Kompetencije (5)KP1KP2KP3KP4KP5
Competences (8) Descriptors Descriptors Descriptors Descriptors Descriptors
1. Prijenosna kompetencija
razumijevanje izvornog tekstamože razumjeti izvorni tekstmože razumjeti izvorni književni tekstmože razumjeti izvorni književni tekst u svim detaljima--
uočavanje prijevodnih problemamože uočiti prijevodne problememože uočiti prijevodne probleme književnog tekstamože pronaći više rješenja za prijevodne probleme književnog teksta--
poznavanje prijevodnih strategijapoznaje tradicionalne književne vrste ciljne književnostimože uočiti implikacije prijevodnih strategija---
primjena prijevodnih strategija-može primijeniti adekvatne prijevodne strategijemože primijeniti prijevodne strategije s jasnom namjerom--
proizvodnja ciljnog teksta-može proizvesti ciljni književni tekstmože proizvesti ciljni književni tekst koji zadovoljava nakladničke kriterije--
obrazlaganje prijevodnih odluka-može obrazložiti vlastite prijevodne odluke i rješenja-može obrazložiti vlastiti prijevod kao koherentnu cjelinu-
prijevodni pristup-može razlikovati različite prijevodne pristupemože u glavnim crtama izložiti vlastiti prijevodni pristupmože primijeniti prijevodni pristupmože promišljati vlastiti pristup u predgovoru ili u komentaru prijevoda
književna kreativnost--razvija sposobnost pronalaženja rješenja te donošenja odluka izvan okvira usvojenih metoda i tehnikamože pronaći rješenja i donijeti odluke izvan okvira usvojenih postupaka i metodaoptimalna prijevodna kreativnost
2. Jezična kompetencija
kompetencija na izvornom jezikuZEROJ B2 za čitanje ZEROJ C1 za čitanje ---
kompetencija na ciljnom jezikuZEROJ C1 za čitanje i pisanje ZEROJ C2 za čitanje i pisanje ---
književni jezikmože prepoznati specifičnosti književnog jezikamože reproducirati književne stilovemože se služiti prikladnim književnim stilommože se prikladno služiti s više vrsta književnih stilova-
jezične varijantemože prepoznati jezične varijantemože reproducirati jezične varijantemože se služiti prikladnom jezičnom varijantom--
3. Tekstualna kompetencija
sposobnost analiziranja tekstamože analizirati izvorni tekstmože analizirati izvorni književni tekstmože analizirati izvorni književni tekst iz perspektive prevođenja--
poznavanje književnih vrstapoznaje digitalne alatepoznaje tradicionalne vrste izvorne književnostisnalazi se u specifičnim vrstama i tipovima književnog tekstaspecijaliziran za najmanje jednu specifičnu vrstu-
uočavanje stiliskih osobitosti izvornog tekstamože se služiti strategijama digitalnog pretraživanjamože uočiti stilske osobitosti izvornog tekstamože procijeniti različite stilske osobitosti--
primjena književnih tehnika-može odgovoriti na specifične tekstualne izazove na kreativan načinmože primjenjivati književne tehnikemože primjenjivati složene književne tehnike-
proizvodnja ciljnog teksta poštujući stilske osobitosti-može proizvesti ciljni tekst u određenom stilumože donositi kreativne odluke i rješenjamože proizvesti ciljne tekstove u različitim stilovima-
uredničke vještine-može revidirati vlastite tekstovemože revidirati tekst sukladno nakladničkim kriterijimamože uređivati tekstove sukladno nakladničkim kriterijima-
4. Heuristička kompetencija
traženje referentnog materijalamože pronaći referentni materijalmože pronaći specifičan referentni materijal---
internetsko pretraživanjepoznaje digitalne alatemože se služiti digitalnim alatima---
pretraživanje referentnog materijalamože primijeniti strategije digitalnog pretraživanjamože se služiti strategijama digitalnog pretraživanja relevantnog za prevođenje---
dokumentiranje o izvornom tekstu-može se služiti referentnim materijalommože primijeniti referentni materijal na prijevod--
utvrđivanje razlika između različitih izdanja istoga teksta-može uočiti razlike između različitih izdanja istoga tekstamože se služiti različitim izdanjima teksta u svrhu prevođenja--
primjena kritičkog aparata-može se služiti kritičkim aparatom---
5. Književna i kulturološka kompetencija
kontekstualizacija izvornog tekstamože postaviti izvorni tekst u kontekst izvorne kultureposjeduje opće znanje o književnoj tradiciji izvorne kulturevrlo dobro poznaje književnu tradiciju izvorne kulture--
kontekstualizacija ciljnog teksta-razvija sposobnosti smještanja ciljnog teksta u književni sustav ciljne kulturemože smjestiti vlastiti prijevod u kontekst ciljne kulturepoznaje tradiciju književnog prevođenja u ciljnoj kulturipridonosi tradiciji književnog prevođenja na ciljni jezik
uočavanje specifičnih kulturnih elemenatamože uočiti specifične kulturne elementemože prepoznati specifične kulturne elemente iz perspektive prevođenjamože smjestiti vlastiti prijevod u kontekst ciljne kulture--
interkulturalnostmože uočiti razlike između izvorne i ciljne kulture-može učinkovito upravljati razlikama između izvorne i ciljne kulture--
intertekstualnost-može prepoznati intertekstualne referencijemože učinkovito upravljati intertekstualnim referencijama--
6. Profesionalna kompetencija
poznavanje profesionalnih udruga--poznaje profesionalne udruge --
poznavanje svijeta nakladništva-dobro je upoznat sa svijetom nakladništvapoznaje nakladnike književnih prijevodapoznaje nakladničke katalogemože pisati izvješća o publikacijama
poznavanje mogućnosti subvencioniranja-poznaje izvore subvencioniranja može prijaviti se za potporu iz književnih fondova može se redovito prijavljivati za potporu iz književnih fondova-
poznavanje financijskih, etičkih i pravnih aspekata struke-posjeduje globalno znanje o financijskim i etičkim aspektima struke poznaje financijske, etičke i pravne aspekte struke --
poznavanje aktualnih pristupa prevođenjupoznaje književnu kritiku izvorne kulturepoznaje tradiciju i modele prijevodne kritike u ciljnoj kulturimože pratiti općenitu raspravu o prevođenjusudjeluje u općenitoj raspravi o prevođenju-
sposobnost umrežavanja-može organizirati umrežene aktivnostimože izgraditi mrežu i imati koristi od njeposjeduje vlastitu mrežu-
didaktičke vještine--posjeduje osnovne didaktičke vještineposjeduje napredne didaktičke vještinemože educirati nastavnike
cjeloživotno učenje-- pohađa tečajeve kako bi osvježio znanje --
poduzetničke sposobnosti-može poštovati rokovemože za poduzetničke projektemože djelovati kao kulturni poduzetnik-
profesionalne vještine--može organizirati prijevodni projekt može osigurati sebi prijevodne projekte, ali i pisati popratne tekstove -
7. Evaluacijska kompetencija
sposobnost vrednovanja-može procijeniti kvalitetu tuđih prijevodamože vrednovati kvalitetu tuđih prijevodamože sustavno vrednovati prijevodemože obrazložiti odluke u vlastitom prijevodu
izbor oblika vrednovanja--poznaje vrste vrednovanja može odabrati prikladan oblik vrednovanjamože se poslužiti prikladnim oblicima vrednovanja
komparativna analiza prijevodamože uočiti razlike između više prijevodamože interpretirati razlike između više prijevoda istog tekstamože vrednovati razlike između prijevodamože izraditi kritiku prijevoda-
vrednovanje kompetencija prevodilaca--razvija sposobnosti vrednovanja kompetencija prevodilacamože vrednovati razinu prevodiocamože prenositi vlastita znanja
samokritika--može procijeniti vlastite kompetencije iz književnog prevođenja -može optimalno vrednovati vlastitu razinu kompetentnosti
8. Istraživačka kompetencija
metodologija istraživanja-može primijeniti istraživačke metodologije---
poznavanje tehnika prevođenja-može razlikovati i imenovati postojeće tehnike prevođenja---
poznavanje teorija prevođenja-poznaje više teorija prevođenja---
sveučilišno iskustvo-može analizirati prijevod na sveučilišnoj razini---
poznavanje razičitih doktrina u traduktologiji-poznaje različite doktrine u traduktologiji--može na inovativan način doprinijeti raspravi stručnjaka